Service

Account Informaiton

AITE BANK’S INFORMATION

AITE USD Account

BENEFICIARY JIANGXI AITE MASS TRANSFER TECHNOLOGY CO., LTD
ACCOUNT NO.: 2022 5075 4379
BANK NAME: BANK OF CHINA PINGXIANG BRANCH
BANK ADDRESS: 60 YUEJIN BEILU PINGXIANG CITY, JIANGXI, CHINA
SWIFT CODE: BKCHCNBJ550

AITE EUR Account

BENEFICIARY JIANGXI AITE MASS TRANSFER TECHNOLOGY CO., LTD
ACCOUNT NO.: 1932 5075 6527
BANK NAME: BANK OF CHINA PINGXIANG BRANCH
BANK ADDRESS: 60 YUEJIN BEILU PINGXIANG CITY, JIANGXI, CHINA
SWIFT CODE: BKCHCNBJ550